Leefgroep 1 + 2Doelgroep

Leefgroep 1 & 2 zijn beide verticale leefgroepen. Het grootste verschil is de instroomleeftijd van de meisjes die er verblijven.

In leefgroep 1 zijn de kinderen tussen 3 en 6 jaar op moment van opname, in leefgroep 2 tussen 6 en 8 jaar. In elke leefgroep kunnen er 9 meisjes verblijven.

Doelstelling

Kinderen en hun context ondersteunen bij problematische opvoedingssituaties en mee zoeken naar gepaste oplossingen.

Kinderen helpen om zich op alle vlakken (emotioneel, sociaal, cognitief, zelfstandigheid…) zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Middelen en methodiek

Leefgroep 1 en 2 werken tijdens de weekends en de schoolvakanties samen en lijken bijgevolg qua werking heel erg op elkaar lijken.

Rekening houdend met de leeftijd en de individuele mogelijkheden van een kind bieden wij een flexibel gestructureerde omgeving , waarbij veel aandacht gaat naar het verwoorden en hanteren van gevoelens en respectvol samenleven met anderen. We geloven hierbij in de kracht en mogelijkheden van spel . Het grootste deel van ons aanbod wordt ingepast in het dagdagelijkse. We willen dat kinderen continue hulp kunnen vragen aan het begeleidend personeel. We bespreken krachten en obstakels in teamverband. Er zijn wekelijkse groepsgesprekken met de kinderen.

We blijven ook beroep doen op ouders, o.a. via onze residentiële contextbegeleiding. We geloven dat ouders verantwoordelijkheid blijven hebben over hun kinderen en dat we ouders nodig hebben om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen. We blijven geloven in en zoeken naar mogelijkheden thuis. Ook op de moeilijke momenten blijven we vragen stellen en gesprekken plannen. We verwachten dat ouders minimaal aanwezig zijn, in het belang van het kind.

We schenken aandacht aan de fysieke en psychische gezondheid van de kinderen. Dat wil zeggen dat elk kind een huisarts heeft. Voor sommige kinderen kan therapie aangewezen zijn, al dan niet extern.

Alle kinderen die in leefgroep 1&2 verblijven, gaan overdag naar school. De school wordt dagelijks opgevolgd d.m.v. o.a. huiswerkbegeleiding. De individuele begeleiding gaat ook samen met de ouders naar het oudercontact. Met elke school wordt er afgesproken hoe de samenwerking zal verlopen.

We geloven dat steunpunten binnen een sociaal netwerk zeer belangrijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een kind. We stimuleren kinderen en jongeren om deel te nemen aan activiteiten buiten de voorziening. De kinderen kunnen op kamp en naar de speelpleinen tijdens de schoolvakanties. Tijdens het schooljaar zijn ze ingeschreven in een sportvereniging, jeugdvereniging of hobbyclub.

Mensen die op één of andere manier steunend zijn voor het gezin worden in overleg met de jongere en ouders betrokken bij hulpverlening. Er wordt samen gezocht hoe deze mensen op een voor ieder gepaste wijze kunnen bijdragen.

Duur en verloop

De contextbegeleiding heeft minstens elke twee weken een gesprek, zo veel mogelijk in aanwezigheid van het kind. De individuele begeleiding is soms ook aanwezig. Als het zinvol is, kunnen ook andere mensen op deze gesprekken worden uitgenodigd. Wij engageren ons om u voldoende te informeren over de dagdagelijkse gebeurtenissen in Wingerdbloei.

De begeleiding wordt minstens elke 6 maanden geëvalueerd met alle belangrijke betrokkenen.